Ramen Bar Shishido

Ramen Bar Shishido

Calm your chopsticks, Shishido Ramen’s viral croissant ramen is actually pretty good

This year, Ramen Bar Shishido has released its newest addition, the croissant ramen. We head over to The Gasket Alley to give it a try.