Mitsuyado Seimen

Mitsuyado Seimen

[DKL REVIEWS] This Restaurant Serves Their Tokyo-Famous ‘Dipping Noodles’ With Cheese

Mitsuyado Seimen, The Starling Mall serves up the Tokyo-famous Tsukemen noodles, also known as dipping noodles, with ingredients from Hokkaido, Japan.